În pragul cetăţii sfinte

Collection Collezione Izvor

În pragul cetăţii sfinte

P0230RO

208 pagini

Testo in ristampa, attualmente non disponibile

  Français English Italiano Español Português Deutsch

Comentarii ale Cărţii Apocalipsei: Dacă această carte este atât de greu de interpretat, înseamnă că se caută să se recunoască personaje, ţări sau evenimente istorice, în loc de a vedea esenţialul, adică descrierea elementelor şi a proceselor vieţii interioare a omului în legătură cu viaţa cosmică

I. Vizită la Patmos – II. Introducere în Apocalipsă – III. Melchisedec şi învăţământul celor două principii – IV. Scrisori către bisericile din Efes şi Smirna – V. Scrisoare către biserica din Pergam – VI. Scrisoare către biserica din Laodicea – VII. Cei Douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru Animale sfinte – VIII. Cartea şi mielul – IX. Cei 144.000 de servitori ai Domnului – X. Femeia şi balaurul – XI. Arhanghelul Mihail zdrobeşte balaurul – XII. Balaurul aruncă apă împotriva femeii – XIII. Fiara care urcă din mare şi fiara care urcă din pământ – XIV. Cina nunţii mielului – XV. Balaurul legat de mii de ani – XVI. Noul cer şi noul pământ – XVII. Cetatea sfântă.
  • Per diventare un libro vivente - Elementi autobiografici 1
  • L’alchimia spirituale
  • In principio era il Verbo
  • L’uomo nell’organismo cosmico
  • La conquista interiore della pace
  • Commento all’Apocalisse
  • Pensieri Quotidiani 2020
  • Promozione Felicità
  • Omraam Mikhaël Aïvanhov e l'insegnamento della fratellanza - Agnès Lejbowicz
  • La Paneuritmia di Peter Deunov