În pragul cetăţii sfinte

Collection Collezione Izvor

În pragul cetăţii sfinte

P0230RO

208 pagini

Non disponibile in Italia

  Français English Italiano Español Português Deutsch

Comentarii ale Cărţii Apocalipsei: Dacă această carte este atât de greu de interpretat, înseamnă că se caută să se recunoască personaje, ţări sau evenimente istorice, în loc de a vedea esenţialul, adică descrierea elementelor şi a proceselor vieţii interioare a omului în legătură cu viaţa cosmică

I. Vizită la Patmos – II. Introducere în Apocalipsă – III. Melchisedec şi învăţământul celor două principii – IV. Scrisori către bisericile din Efes şi Smirna – V. Scrisoare către biserica din Pergam – VI. Scrisoare către biserica din Laodicea – VII. Cei Douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru Animale sfinte – VIII. Cartea şi mielul – IX. Cei 144.000 de servitori ai Domnului – X. Femeia şi balaurul – XI. Arhanghelul Mihail zdrobeşte balaurul – XII. Balaurul aruncă apă împotriva femeii – XIII. Fiara care urcă din mare şi fiara care urcă din pământ – XIV. Cina nunţii mielului – XV. Balaurul legat de mii de ani – XVI. Noul cer şi noul pământ – XVII. Cetatea sfântă.
 • Lo Yoga del sole
 • La luce, spirito vivente
 • Natura umana e natura divina
 • La galvanoplastica spirituale e l'avvenire dell'umanità
 • La vita psichica: elementi e strutture
 • I semi della felicità
 • Dall'uomo a Dio - sephirot e gerarchie angeliche
 • Che cos'è un figlio di Dio?
 • Pensieri quotidiani 2012
 • Omraam Mikhaël Aïvanhov e l'insegnamento della fratellanza - Agnès Lejbowicz