În pragul cetăţii sfinte

Collection Collezione Izvor

În pragul cetăţii sfinte

P0230RO

208 pagini

Non disponibile in Italia

  Français English Italiano Español Português Deutsch

Comentarii ale Cărţii Apocalipsei: Dacă această carte este atât de greu de interpretat, înseamnă că se caută să se recunoască personaje, ţări sau evenimente istorice, în loc de a vedea esenţialul, adică descrierea elementelor şi a proceselor vieţii interioare a omului în legătură cu viaţa cosmică

I. Vizită la Patmos – II. Introducere în Apocalipsă – III. Melchisedec şi învăţământul celor două principii – IV. Scrisori către bisericile din Efes şi Smirna – V. Scrisoare către biserica din Pergam – VI. Scrisoare către biserica din Laodicea – VII. Cei Douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru Animale sfinte – VIII. Cartea şi mielul – IX. Cei 144.000 de servitori ai Domnului – X. Femeia şi balaurul – XI. Arhanghelul Mihail zdrobeşte balaurul – XII. Balaurul aruncă apă împotriva femeii – XIII. Fiara care urcă din mare şi fiara care urcă din pământ – XIV. Cina nunţii mielului – XV. Balaurul legat de mii de ani – XVI. Noul cer şi noul pământ – XVII. Cetatea sfântă.
  • Dizionario del libro della natura - analogie, immagini, simboli
  • Le basi spirituali della medicina
  • Il granello di senape
  • Linguaggio simbolico, linguaggio della Natura
  • Hrani yoga
  • Corale Femminile
  • Libro dei Canti della Fratellanza Bianca Universale
  • Lo Zodiaco, chiave dell'uomo e dell'universo
  • La verità, frutto della saggezza e dell'amore
  • Pensieri quotidiani 2012