Auraen og menneskets åndelige sentre

Collection Collezione Izvor

Auraen og menneskets åndelige sentre Sfogliare

P0219NO

136 s. 14 ill.

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands Românã

""I tusenvis av år har menneskene gjort alt de kunne for å øke og forsterke opplevelsene og sanseinntrykkene som de fem sansene har gitt dem, og dette spillet på klaviaturet til de fem sansene har de kalt kultur og sivilisasjon. Men er ikke det litt snevert? Uansett hvilken finhetsgrad de fem sansene måtte oppnå, vil de alltid forbli begrenset. De tilhører bare det fysiske planet og vil aldri kunne utforske noe annet enn det. Menneskene vil ikke erkjenne at det finnes andre områder å utforske, andre felter å se, berøre og lukte på. Det er derfor ikke så overraskende at de ikke er i stand til å oppleve nye, større, rikere og mer forfinede sanseinntrykk. Hvert organ er spesialisert. Det fyller en bestemt funksjon og gir bare sanseinntrykk som svarer til dets egen natrur. For å kunne oppleve nye sanseinntrykk, må vi ta i bruk andre organer og høyere sentre som vi også er i besittelse av.""

1. Menneskets evolusjon og utviklingen av de åndelige organene
2. Auraen
3. Solar pleksus
4.Harasenteret
5. Kundalinikraften
6. Chakraene
I Chakrasystemet
II Ajna og Sahasrara
  • Per diventare un libro vivente - Elementi autobiografici 1
  • La respirazione
  • I misteri di Iesod
  • Linguaggio simbolico, linguaggio della Natura
  • La chiave essenziale
  • La conquista interiore della pace
  • L’albero della conoscenza del bene e del male
  • Il lavoro alchemico ovvero la ricerca della perfezione
  • Un avvenire per la gioventù
  • Il sorriso del saggio