Cartea magiei divine

Collection Collezione Izvor

Cartea magiei divine

P0226RO

207 pagini

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Español Português

Adevarata magie, magia divină, constă în faptul de a nu folosi pentru sine, pentru propriul interes, capacităţile, cunoştinţele, puterile pe care am reuşit să le dobândim, ci numai pentru realizarea Împărăţiei Domnului pe pământ

l. Revenirea la practicile magice şi pericolul pe care acestea îl reprezintă
ll. Cercul magic: aura - lll. Bagheta magică - lV. Cuvântul magic - V. Talismanul - Vl. Câte ceva despre numărul 13 - Vll. Luna, astrul magiei
Vlll. Lucrul cu spiritele naturii - lX. Florile, parfumurile - X. Noi facem cu toţii magie - Xl. Cele trei mari legi ale magiei - Xll. Mâna - Xlll. Privirea - XlV. Puterea magică a încrederii - XV. Adevărata magie: iubirea - XVl. Să nu căutaţi niciodată răzbunarea - XVll. Exorcizaţi şi consacraţi obiectele - XVlll. Protejaţi-vă locuinţa
  • La morte e la vita nell'aldilà
  • Le basi spirituali della medicina
  • L'armonia
  • La pedagogia iniziatica **
  • Che cos'è un Maestro Spirituale
  • Centri e corpi sottili
  • Le porte dell'invisibile
  • Un avvenire per la gioventù
  • in Spirito e in Veritàuna coscienza per il nuovo millennio
  • Pensieri quotidiani 2015