De mysteriën van Jesod

Collection Collana Opera Omnia

De mysteriën van Jesod Sfogliare

C0007NL

300 pag. Illustraties

Non disponibile in Italia

  Français English Deutsch Italiano Español Português

Jesod, de negende sefira in de kabbalistische Boom des Levens, is het symbool van het zuivere leven. Door de zuiverheid als uitgangspunt van zijn spiritueel onderricht te nemen (Jesod betekent 'basis' in het Hebreeuws), geeft Omraam Mikhaël Aïvanhov in onze tijd nieuwe inhoud en betekenis aan de oude inwijdingstraditie en verrijkt deze met talloze van zijn eigen ontdekkingen. Zelf heeft hij eindeloos geoefend en geëxperimenteerd met de leefregels en oefeningen die ons aanreikt, slechts met het doel de mens te bevrijden en in hem de vitale en harmonische krachten van het goddelijke Leven te doen ontwaken.

I Jesod weerspiegelt de deugden van de andere Sefiroth
Hoe de zuiverheid begrijpen
De voeding, uitgangspunt voor het bestuderen van de zuiverheid
Onderscheid maken
De zuiverheid en het geestelijk leven
De zuiverheid en de drie werelden
De levensstroom
Vrede en zuiverheid
De magische krach van het vertrouwen
De zuiverheid van het woord
Zich verheffen om de zuiverheid te vinden
‘Zalig zijn de zuiveren van hart…’
De poorten van het hemelse Jeruzalem

II Liefde en seksualiteit
De zonde tegen de Heilige Geest is een zonde tegen de liefde

III Aanvullende beschouwingen
De bron
Het vasten
Hoe moet men zich wassen
Het ware doopsel
Hoe moet men werken me de engelen van de vier elementen tijdens de ademhaling

Bijlage: illustratie - de boom des levens"
  • En chemin vers l'universel, la fraternité - DVD Pal
  • La pensée a besoin du sentiment pour se réaliser - DVD Pal
  • L'esprit et la matière, comment les harmoniser en nous - DVD Pal
  • Le bien et le mal, deux forces qui font tourner... - DVD Pal
  • La respiration, clé des rythmes de l'univers - DVD Pal