En ny jord. Metoder, øvelser, formler; bønner.

Collection Collana Opera Omnia

En ny jord. Metoder, øvelser, formler; bønner. Sfogliare

C0013NO

240 s., 5 foto, 3 ill., 1 skjema, tegninger av gymnastikkøvelser

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands Românã

I det åndelige livet er det et stort behov for metoder, og som svar på dette behovet er det i denne boken blitt samlet et antall enkle og effektive øvelser som Omraam Mikhael Aivanhov ga anvisning på i sine foredrag. Noen av øvelsene gjelder konkrete sider av dagliglivet, mens andre gjelder for rent åndelige aktiviteter. Alle metodene har sitt utspring i de innviedes tradisjon som først og fremst beskjeftiger seg med at det skal komme, det som de hellige skriftene kaller ""en ny himmel og en ny jord"", det vil si en forandring i folks mentalitet og levevis. ""I de innviedes språk"", sier Omraam Mikhael Aivanhov, ""som er de evige symbolenes språk, betyr en ny himmel en ny forståelse og en ny filosofi, og en ny jord betyr nye holdninger og en ny væremåte. En ny jord dreier seg om en levemåte som forandrer seg takket være en forandring i ideene, en ny filosofi. Alle metodene som dere er i ferd med å lære her, er den nye jorden.""

I Bønner
II Program for dagen
III Ernæringen
IV Oppførselen
V Spørsmålet omkring det onde
VI Metoder for renselse
VII Forholdet mellom mennesker
VIII Forholdet til naturen
IX Solen - Stjernene
X Tankens arbeid
XIÅndelig galvanisering
XII Solar plexus
XIII Harasenteret
XIV Hvordan bruke lyset i sitt arbeid
XV Auraen
XVI Herlighetslegemet
XVII Noen formler og bønner
Tillegg
Gymnastikkøvelser
Beskrivelse av øvelsene
  • Dizionario del libro della natura - analogie, immagini, simboli
  • La Bibbia, specchio della creazione - Commenti all’Antico Testamento
  • Il granello di senape
  • L’albero della conoscenza del bene e del male
  • La luce, spirito vivente
  • Centri e corpi sottili
  • Il lavoro alchemico ovvero la ricerca della perfezione
  • Un avvenire per la gioventù
  • Il sorriso del saggio