Forţa sexuală sau Balaurul înaripat

Collection Collezione Izvor

Forţa sexuală sau Balaurul înaripat

P0205RO

167 pagini

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands

A îmblânzi, a domoli şi a orienta forţa sexuală pentru a te putea proiecta până pe cele mai înalte culmi ale spiritului

l. Balaurul înaripat - ll. Iubire şi sexualitate - lll. Forţa sexuală, condiţie a vieţii pe pământ - lV. Despre plăcere - V. Pericolele tantrismului - Vl. Iubiţi fără să asteptaţi să fiţi iubiţi - Vll. Iubirea este răspândită peste tot în univers
Vlll. Iubirea spirituală este o formă superioară de hrană - lX. Un transformator al energiei sexuale: înaltul ideal - X. Să deschidem iubirii o cale spre înalt
 • Lo Yoga del sole
 • La luce, spirito vivente
 • Natura umana e natura divina
 • La galvanoplastica spirituale e l'avvenire dell'umanità
 • La vita psichica: elementi e strutture
 • I semi della felicità
 • Dall'uomo a Dio - sephirot e gerarchie angeliche
 • Che cos'è un figlio di Dio?
 • Pensieri quotidiani 2012
 • Omraam Mikhaël Aïvanhov e l'insegnamento della fratellanza - Agnès Lejbowicz