Natură umană şi natură divină

Collection Collezione Izvor

Natură umană şi natură divină

P0213RO

157 pagini, 2 scheme

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Español Português

Fiinţa umană este acea fiinţă ambiguă pe care evoluţia a plasat-o la graniţele lumii animale şi a lumii divine. Ea are deci o dublă natură, şi este important ca ea să conştientizeze această ambivalenţă astfel ca să o poată depăşi

l. Natură umană... sau natură animalică - ll. Natura inferioară, o reflectare inversă a naturii superioare - lll. În căutarea adevăratei noastre identităţi
lV. Cum să depăşim limitele naturii noastre inferioare - V. Soarele, simbol al naturii divine - Vl. Folosiţi-vă de posibilităţile oferite de natura inferioară, punând-o sub control - Vll. Progresul spiritual presupune să oferi naturii superioare condiţii din ce în ce mai bune de exprimare - Vlll. Vocea naturii divine - lX. Omul îşi va găsi împlinirea atunci când îşi va sluji natura sa superioară - X. Cum să înlesnim exprimarea naturii superioare în noi înşine şi în ceilalţi - Xl. Reîntoarcerea omului în Dumnezeu
  • Per diventare un libro vivente - Elementi autobiografici 1
  • Lo Yoga del sole
  • Hrani yoga
  • I Frutti dell'Albero della Vita
  • La forza sessuale o il Drago alato
  • Natale e Pasqua nella tradizione iniziatica
  • La Bilancia cosmica - la scienza dell'equilibrio
  • Pensieri Quotidiani 2017
  • Pensieri Quotidiani 2019