Viaţa psihică: elemente şi structuri

Collection Collezione Izvor

Viaţa psihică: elemente şi structuri

P0222RO

192 pagini, 4 scheme

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands

„Cunoaşte-te pe tine însuţi...“ Cum să interpretăm această formulă înscrisă pe frontispiciul templului din Delfi ? A te cunoaşte înseamnă să devii conştient de diferitele corpuri din care eşti zămislit, de la cele mai grosiere până la cele mai subtile, de principiile care însufleţesc aceste corpuri, de nevoile existente şi de stările de conştiinţă care le corespund

l. Cunoaşte-te pe tine însuţi – II. Tabloul sinoptic – III. Mai multe suflete şi mai multe corpuri – IV. Inimă, intelect, suflet, spirit – V. Exersarea voinţei – VI. Corp, suflet, spirit – VII. Cunoaştere exterioară, cunoaştere interioară – VIII. De la intelect la inteligenţă – IX. Adevarata iluminare – X. Corpul cauzal – XI. Conştiinţa – XII. Subconştientul – XIII. Eul superior.
  • Per diventare un libro vivente - Elementi autobiografici 1
  • La respirazione
  • I misteri di Iesod
  • Linguaggio simbolico, linguaggio della Natura
  • La chiave essenziale
  • La conquista interiore della pace
  • L’albero della conoscenza del bene e del male
  • Il lavoro alchemico ovvero la ricerca della perfezione
  • Un avvenire per la gioventù
  • Il sorriso del saggio