Egregorul porumbelului păcii

Collection Collezione Izvor

Egregorul porumbelului păcii

P0208RO

160 pagini

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands English Arabic

Pacea nu va veni în lume decât atunci când fiecare fiinţă umană va lucra să o instaleze mai întâi în ea însăşi, în gândurile, sentimentele şi faptele sale

I. Pentru o mai bună înţelegere a păcii – II. Avantajele unificării popoarelor – III. Aristocraţie şi democraţie, capul şi stomacul – IV. Despre bani – V. Asupra repartiţiei bogăţiilor – VI. Comunism şi capitalism, două manifestări complementare – VII. Pentru o nouă concepţie a economiei – VIII. Ceea ce oricare om politic trebuie să ştie – IX. Împărăţia lui Dumnezeu.
  • La morte e la vita nell'aldilà
  • Le basi spirituali della medicina
  • L'armonia
  • La pedagogia iniziatica **
  • Che cos'è un Maestro Spirituale
  • Centri e corpi sottili
  • Le porte dell'invisibile
  • Un avvenire per la gioventù
  • in Spirito e in Veritàuna coscienza per il nuovo millennio
  • Pensieri quotidiani 2015