Egregorul porumbelului păcii

Collection Collezione Izvor

Egregorul porumbelului păcii

P0208RO

160 pagini

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands English Arabic

Pacea nu va veni în lume decât atunci când fiecare fiinţă umană va lucra să o instaleze mai întâi în ea însăşi, în gândurile, sentimentele şi faptele sale

I. Pentru o mai bună înţelegere a păcii – II. Avantajele unificării popoarelor – III. Aristocraţie şi democraţie, capul şi stomacul – IV. Despre bani – V. Asupra repartiţiei bogăţiilor – VI. Comunism şi capitalism, două manifestări complementare – VII. Pentru o nouă concepţie a economiei – VIII. Ceea ce oricare om politic trebuie să ştie – IX. Împărăţia lui Dumnezeu.
  • Le basi spirituali della medicina
  • Amore e sessualità
  • La pedagogia iniziatica *
  • La pedagogia iniziatica **
  • Libro dei Canti della Fratellanza Bianca Universale
  • La luce, spirito vivente
  • La fede che sposta le montagne
  • Camminate finché avete la luce
  • Pensieri quotidiani 2012
  • Omraam Mikhaël Aïvanhov e l'insegnamento della fratellanza - Agnès Lejbowicz