Omul spre victoria destinului său

Collection Collezione Izvor

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
  • La respirazione
  • I due alberi del Paradiso
  • La conquista interiore della pace
  • Le parabole di Gesù interpretate dalla Scienza iniziatica
  • Il linguaggio delle figure geometriche
  • Centri e corpi sottili
  • Lo Zodiaco, chiave dell'uomo e dell'universo
  • Potenze del pensiero
  • La verità, frutto della saggezza e dell'amore
  • Pensieri quotidiani 2014