Omul spre victoria destinului său

Collection Collezione Izvor

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
  • Alla scuola del Maestro Peter Deunov - Elementi autobiografici 2
  • Linguaggio simbolico, linguaggio della Natura
  • La sessualità forza del cielo
  • L'Acquario e l'arrivo dell'Età d'Oro *
  • L'Acquario e l'arrivo dell'Età d'Oro **
  • Che cos'è un Maestro Spirituale
  • L’albero della conoscenza del bene e del male
  • La via del silenzio
  • La fede che sposta le montagne
  • Pensieri quotidiani 2012