Tankens kraft

Collection Collezione Izvor

Tankens kraft Sfogliare

P0224DA

228 s.

Non disponibile in Italia

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands Românã Arabic

""Den mægtigste kraft, som Gud kunne lade noen få, har han givet ånden. Og eftersom enhver tanke i sig har noget af kraften fra den ånd der har skabt den, så virker den naturligvis. Nu ved I det, og dermed er det blevet muligt for jer at blive menneskehedens velgørere. Enhver kan sende sine tanker gennem rummet helt ud til de fjerneste egne, som budbringere, som lysende skabninger, med en opgabe at hjælpe, trøste, oplyse og helbrede. Og den som bevidst gør dette arbejde, vil trænge dybere og dybere ind i skabelsens mysterier.""

1. Åndeligt arbejde er et virkeligt arbejde
2. Hvordan man skal tænke fremtiden
3. Psykisk forurening
4. Tankernes kredsløb og liv
5. Hvordan tanken får stoflig form
6. Om at stræbe efter ligevægt mellem materielle og spirituelle midler
7. åndens styrke
8. Nogle love der gælder for åndelig virksomhed
9. Tankens våben
10. Den magt der ligger i koncentration
11. Meditation
12. Skabende bøn
13. Om at jage efter de højeste mål
  • Per diventare un libro vivente - Elementi autobiografici 1
  • La respirazione
  • I misteri di Iesod
  • Linguaggio simbolico, linguaggio della Natura
  • La chiave essenziale
  • La conquista interiore della pace
  • L’albero della conoscenza del bene e del male
  • Il lavoro alchemico ovvero la ricerca della perfezione
  • Un avvenire per la gioventù
  • Il sorriso del saggio